Apie IRS

Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Kokybė

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

  • Diegdamos ISO 9000 serijos ar kitus vadybos standartus ir norėdamos ne tik gauti sertifikatą, bet ir įgyvendinti visuotinės kokybės vadybos pirmąjį etapą, organizacijos užtikria nuolatinį kokybės gerinimą ir savo konkurencinį pranašumą.

NACIONALINIAI IR EUROPOS KOKYBĖS PRIZAI

  • Kitas kokybės vadybos įgyvendinimo/tobulinimo įrankis - dalyvavimas konkursuose, siekiant laimėti kokybės prizą. Organizacijos gali save įvertinti ir palyginti su kitomis kompanijomis, vadovaudamosi visuotinės kokybės vadybos modeliu, konkurso vertinimo kriterijais. Nustatomos pagrindinės firmos dimensijos, vykdomos veiklos prioritetai.
IRS konsultuoja rengiantis įvertinti pagal EKVF (Europos kokybės vadybos fondo) kriterijus.

KOKYBĖS TOBULINIMO PROJEKTAI
  • Organizacijos, įsidiegusios kokybės valdymo sistemas, turėtų toliau tobulėti ar siekti visuotinės kokybės vadybos.
IRS konsultuoja dėl organizacijos kokybės strategijų ir tikslų, padeda įgyvendinti įmonės valdymos sistemų integraciją. Vykdant kokybės tobulinimo projektus,diegiami nauji kokybės valdymo įrankiai.

VKV (TQM) PROGRAMOS
  • Visuotinė kokybės vadyba (VKV) - vadovavimo teorija, daugiausia dėmesio skirianti žmogiškiesiems organizacijos ištekliams. Darbuotojų sąmoningumas, kompetencija ugdomi, taikant priemonių sistemą: kokybės mokymus, nuolatinį procesų gerinimą per strateginio planavimo procesą, organizacijos palyginimą su panašiomis rinkoje (lygio nustatymas), komandinį darbą, pasikeitimą patirtimi, gerinant komunikaciją organizacijos viduje.

IRS padeda parengti ilgalaikių priemonių programą, kuriant VKV infrastruktūrą.

ORGANIZACIJOS PERSONALO NUOSTATŲ IR KOKYBĖS POŽIŪRIO KEITIMAS

  • Darbuotojų tyrimai apklausos būdu. Kokybės sampratos ir svarbos skleidimas įmonėje, vykdant darbuotojų mokymus.