Apie IRS

Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Pardavimai

PARDAVIMO ANALIZĖ IR PLANAVIMAS
  • Įmonės pardavimų analizė. Optimali produktų sudėtis ir klientų sudėtis. Pardavimų dinamikos analizė. Pardavimo planas rinkodaros programos kontekste.

PARDAVIMO PLANAI

  • Pagal produktus, klientus, teritorijas, pardavimo vadybininkus specifikuoti pardavimo planai.

PARDAVIMO VADYBA
  • Padavimo pajėgų (pardavimo vadybininkų, teleagentų, pardavimo atstovų) vadyba. Darbo sistemos, vertinimo kriterijai, darbo organizavimas.

PARDAVIMO VEIKLOS PROCEDŪROS
  • Pardavimo grandies struktūra, atsakomybės, darbų pasiskirstymas. Nustatyta darbo tvarka ir sistemos. Dokumentuose atspindėtos veiklos procedūros.

PARDAVIMO KONTROLĖ
  • Pardavimo vertinimo sistemos. Vadybininkų darbo ataskaitos.

SU PARDAVIMU SUSIJUSIOS PROCEDŪROS
  • Pirkimo / tiekimo valdymo procedūros. Transportavimas, sandėliavimas, atsargų valdymas. Importo ekspedijavimas. Eksportas


DARBUOTOJŲ MOKYMAS

  • Pardavimo, tiekimo vadybininkų ir kitų susijusių darbuotojų mokymas supažindinant su sistema darbo metu.