SA

Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Socialinės atsakomybės standartas

Standartas SA8000 (Social Accountability 8000) - tai reikalavimai įmonei, kuri nori nepriklausomo įvertinimo pagalba pademonstruoti socialiai atsakingą požiūrį į darbo sąlygų sudarymą ir palaikymą.

Reikalavimus sertifikavimui yra nustačiusi SAI (Social Accountability International) - tarptautinė, nevyriausybinė, ne pelno siekianti, įvairias suinteresuotąsias šalis jungianti žmogaus teisių organizacija, siekianti gerinti etišką elgesį su darbuotojais visame pasaulyje.

SA8000 nustato aiškius veiklos reikalavimus (minimalius darbdavystės standartus, pagrįstus TDO/ILO konvencijomis ir nacionaliniais įstatymais), kuriuos reikia atitikti: vaikų darbo, priverstinio darbo prevencijos, profesinės sveikatos ir saugos, darbuotojų organizacijų laisvės ir kolektyvinių derybų, diskriminavimo, nuobaudų praktikos, darbo valandų, atlyginimo už darbą.  Taip pat,  taikomas sisteminis požiūris į socialinio atsakingumo vadybą ir apimami pagrindiniai vadybos sistemos reikalavimai: socialinio atsakingumo politika, jos skleidimas, suinteresuotųjų šalių atstovavimas, jų informavimas, socialinių problemų šalinimas, socialinio atsakingumo monitoringas, tiekėjų ir subrangovų valdymas. 

Diegiant SA8000, įmonė:

  • užtikrina tarptautiniu mastu pripažįstamą socialinių darbo sąlygų lygį;
  • socialinės vertybės tampa strategija ir vizija;
  • SA principus realizuoja per politiką, praktines priemones;
  • įsisavina vadybos priemones, užtikrinančias įsipareigojimų tęstinumą;
  • diegiamą SA8000 integruoja su esamomis vadybos sistemomis;
  • įtraukia darbuotojus į veiklos tobulinimą;
  • pagerina bendradarbiavimą tarp vadovų ir darbuotojų.