SA

Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Socialiai atsakingos įmonės

Nacionalinis socialiai atsakingų įmonių tinklas

Šis tinklas, veikiantis kaip Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (Global Compact) tinklo dalis, siekia tobulinti Lietuvos įmonių verslo strategiją, skatina atsakingo verslo plėtrą ir bendromis privataus verslo struktūrų, Jungtinių Tautų organizacijos, vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus pastangomis prisideda  prie konkrečių socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendimo šalyje bei ekonomikos augimo.   Nacionalinį atsakingo verslo įmonių tinklą (toliau vadinama - Nacionalinis tinklas) Lietuvoje įsteigė Lietuvos atsakingo verslo iniciatyvinė grupė, susikūrusi Lietuvos Respublikos Prezidento J. E. Valdo Adamkaus globojamos konferencijos „Atsakingas verslas visuomenėje" metu. Išimtinai savanoriška iniciatyva verslo įmones vienijantis Nacionalinis tinklas yra Jungtinių Tautų iniciatyvos -Pasaulinis susitarimas (angl. Global Compact), tinklo dalis, kuri jungia apie 3000 bendrovių, tarptautinių darbo ir pilietinės visuomenės organizacijų iš viso pasaulio (iš jų 2500 verslo įmonių).   Lietuvos Nacionalinio tinklo steigėjomis tapo 11 Lietuvos privataus verslo bendrovių ir verslo asociacijų bei Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.