Publikacijos

Kaip apie mus sužinojote?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Publikacijos

Ar apskritai galimas socialiai atsakingas verslas?

Straipsnis apie įmonių socialinį atsakingumą. Atsakymai į žurnalisto Gedimino Grigelevičiaus klausimus (žurnalas „IQ The economist").

Plačiau

E-verslas.lt

UAB "Intelektualių resursų sistemų konsultantai" 2009 spalio mėn. - 2011 balandžio mėnesiais įgyvendino projektą „Konsultacinių paslaugų teikimo organizavimas nuotoliniu būdu". Projektas vykdytas pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“. Įgyvendinamas projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Plačiau

Balanced Scorecard diegimas

Balanced Scorecard Designer - įrankis Subalansuotų rodiklių sistemoms diegti. Balanced Scorecard Designer. IRS konsultantai išbandė Balanced Scorecard Designer - naują įrankį Subalansuotų rodiklių sistemoms diegti. Tai - patogus ir ekonomiškas įrankis.

Plačiau