Apie IRS

Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Istorija

1991 m. A.Kaleinikovas įkūrė privačią konsultacinių paslaugų firmą.

1995 m. pradėtas naudoti paslaugų ženklas- Intelektualių resursų sistemos (IRS). Pagrindinės firmos teikiamos paslaugos - darbuotojų atranka, komercijos ir vadovaujančio personalo mokymai įmonėse, atvirų mokymo kursų organizavimas.

1996 m. dominuojanti įmonės paslauga– mokymai įmonėse ir atvirų seminarų organizavimas. Pradėti vykdyti pirmieji konsultaciniai projektai įmonėse Medienos plaušas”, Iris", Phillip Morris Lietuva", Kraft Jacobs Suchard" ir kt.

1997 m. IRS suteiktas ISO 9002 atitikties sertifikatas vykdyti pagrindinę veiklą – darbuotojų atranką ir mokymus. Tais pačiais metais įmonė savo klientams pasiūlė naują paslaugą- kokybės valdymo sistemų diegimą.

1998 -1999 m. pagrindinės teikiamos paslaugos – konsultacijos diegiant kokybės vadybos sistemas ir personalo mokymai. Šiuo laikotarpiu IRS dalyvavo Nacionalinio mažųjų įmonių kokybės prizo konkurse ir pelnė antrą vietą. Pradėta bendradarbiauti su sertifikuojančiomis organizacijomis: TUV CERT", Bureau Veritas Certification", vėliau – ir su LST Sert".

2000 m. IRS dalyvauja pirmuosiuose PHARE projektuose – SVV Šiaulių apskrityje, bendradarbiaujant su LEPA (Lietuvos ekonominės plėtros agentūra") ir užsienio partneriais - WES 2000" (Winning Export Strategies"). Metų pradžioje įmonė persikelia į naujas patalpas Kęstučio g. 19/18.

2001 m. pratęsiamas bendradarbiavimas su LEPA vykdant WES 2001" projektą. Sėkmingai įgyvendintų vadybos sistemų pagal ISO 9001/14001 projektų skaičius perkopia 50. Pagal Pasaulio banko programą IRS parengė sertifikuoti pirmąją įmonę Gruzijoje (EBAS").

2002 - 2003 m. aktyviai dalyvaujama ES programose: parengti bei sėkmingai įgyvendinti 6 skirtingi savo kryptimis PHARE  projektai trijuose Lietuvos regionuose: Klaipėdos-Tauragės, Marijampolės ir Utenos.

2004 - 2005 m. rengiame ir įgyvendiname pirmuosius struktūrinių fondų projektus.

2006 m. sėkmingai įgyvendintų ISO 9001/14001 projektų skaičius įmonėse perkopia 90. Konsultantė Vida Kaleinikovienė, - viena pirmųjų socialinio atsakingumo (SA8000) auditorių Lietuvoje, atestuota pagal Social Accountability International" (SAI) reikalavimus.

2007 - 2008 m. aktyviai teikiame mokymų paslaugas įmonėms ir asociacijoms pagal SF 2.2 priemonę Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas".

2009 - 2 010 m. vykdome kvalifikacijos kėlimo mokymus projekte „Specializuotų profesinių žinių bei bendrieji mokymai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams".

2011 m. įgyvendintų ISO projektų skaičius pasiekia 130.

2012 m. IRS konsultantai kartu su partneriais Bureau Veritas Lit. ir Ernst & Young Baltic teikė įmonių socialinės atsakomybės standartų diegimo paslaugas. IRS konsultantai kartu su partneriais vykdė 25 socialinės atsakomybės standartų įdiegimą ES lėšomis 20-je Lietuvos įmonių.