Vidaus auditorių mokymas

PROGRAMA  "Vidaus auditorių mokymas"

TIKSLAS: suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, kaip efektyviai organizuoti ir atlikti vidaus auditą įmonėje

PASKIRTIS: Programa skirta vidaus auditoriams, vertinantiems vadybos sistemą pagal ISO standartus.

METODIKA:  Teorijos ir praktikos balansas. Grupinės  ir individualios užduotys.  Įgūdžių lavinimo pratybos.  Audito situacijų modeliavimas.

TURINYS:

1.VIDAUS AUDITO SAMPRATA, TIKSLAI, PRINCIPAI.
Vidaus audito nauda organizacijoje.
Audito kriterijai.
Audito principai.
Auditų rūšys.
Audito standartas 19011:2011. Rekomendacijos audito atlikimui.

2.VIDAUS AUDITO ORGANIZAVIMAS IR VADYBA
Audito programos. Audito vykdymo procedūra. Reikalavimai auditorių kompetencijai.
Komandinis darbas. Užduotys auditoriams.
Audito struktūra.
Audito planavimas. Pasirengimas - dokumentacijos analizės fazė. Audito klausimynai.

3.VIDAUS AUDITO VYKDYMAS
Audito metodai: stebėjimai, interviu, įrodymais pagrįstas vertinimas.
Informacijos rinkimas audito metu.
Audito problemos.

4.VIDAUS AUDITO RADINIAI, AUDITO DOKUMENTAVIMAS
Auditoriaus terminologija.
Neatitikčių identifikavimas ir formulavimas.
Neatitikčių klasifikavimas. Audito pastabos.
Auditų išvados ir ataskaitos.

Detalus programos aprašymas: http://www.irs.lt/lt/Vidaus/auditoriu/mokymas