Apie IRS

Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Vidaus auditas

PROGRAMA "KOKYBĖS SISTEMOS AUDITAS ĮMONĖJE"

TIKSLAS: suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, kaip efektyviai organizuoti ir atlikti kokybės sistemos auditą.

PASKIRTIS: Programa skirta kokybės sistemų auditoriams.

METODIKA: Auditų metodika ir pavyzdžiai. Audito situacijų modeliavimas.

TURINYS:

1. ISO STANDARTAI
1.1 ISO 9001 standarto elementų apžvalga.
1.2 ISO 19011:2011 reikalavimai auditui.

2. KS DOKUMENTŲ AUDITAS
2.1 Dokumentacijos analizės fazė.
2.2 Kokybės vadovo, procedūrų analizė.
2.3 Tipiškos dokumentacijos neatitiktys.

3. AUDITO FAZĖS IR ORGANIZAVIMAS.
3.1 Auditų tipai, fazės, metodai.
3.2 Auditų planas. Audito grupė.
3.3 Darbų paskirstymas ir organizavimas.

4. PASIRUOŠIMAS AUDITUI.
4.1 Auditų planas. Audito grupė ir nariai
4.2 Audito klausimynų sudarymas.
4.3 Audito atlikimo schema.

5. AUDITO ATLIKIMAS.
5.1 Audito struktūra.
5.2 Reikalavimai auditoriui ir jos elgesys audito metu. Informacijos
rinkimas audito metu.
5.3 Audito problemos ir aklavietės.

6. AUDITO RADINIAI.
6.1 Neatitikčių identifikavimas ir formulavimas.
6.2 Neatitikties/pastabos pagrindimas ir klasifikavimas.
6.3 Koregavimo mechanizmas.

7. AUDITŲ ATASKAITOS, UŽBAIGIMAS, PRIEŽIŪRA.
7.1 Auditų išvados ir ataskaitos.
7.2 Neatitikties “uždarymas”, ištaisymas, patikrinimas.
7.3 Sistemos palaikymas ir priežiūra.

 

TRUKMĖ: teorinė dalis - 2 dienos, praktikinis mokomasis auditas įmonėje - 1 diena.