Apie IRS

Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Personalas

PSICHOLOGINIAI TESTAI
  • IQ, Intelekto struktūros, bendrųjų ir specialiųjų sugebėjimų, asmenybės psichometriniai testai.
KOMPETENCIJOS VERTINIMO SISTEMOS
  • Darbo analizė, sėkmės veiksniai", kritinės veiklos kompetencijos įvertinimas, kvalifikacinės užduotys, ekspertinis vertinimas.
MOKYMOSI POREIKIŲ IR MOKYMŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS
  • Atskirų pareigybių grupių kompetencijos sričių nustatymas, darbuotojų įvertinimas, mokymo poreikių nustatymas. Mokymo efektyvumo po tam tikro laikotarpio įvertinimas.
INDIVIDUALŪS TOBULINIMOSI PLANAI
  • Individualūs ar atskirų pareigybių grupių tobulinimosi planai susiję su organizacijos tikslais bei konkrečiais rezultatais.
ORGANIZACIJOS MIKROKLIMATO IR GRĮŽTAMOJO RYŠIO ĮVERTINIMAS
  • Komunikacijos organizacijos viduje įvertinimas. Darbuotojų tyrimai apklausos būdu. Komunikacijos kliūčių, įtampos priežasčių identifikavimas. Problemų/sunkumų darbe bei grįžtamojo ryšio įvertinimas.

POTENCIALO IR PERSPEKTYVOS VERTINIMAS

  • Vadovų ir specialistų rezervas, adaptacijos organizacijoje ir perspektyvos vertinimas. Nuostatų, orientavimosi į laimėjimus, privalumų ir trūkumų analizė.