Apie IRS

Ką Jūs girdėjote apie mūsų veiklą?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Vadovybės atstovų kokybei (VAK) mokymai

  Vadovybės atstovų kokybei mokymo programa

1 diena

Darbotvarkė

9.00 - 10.30.  Kokybės samprata. Kokybės vadybos principai. Darbuotojų įtraukimas.

10.30 - 10.45. Kava

10.45 - 12.15.  KVS diegimo procesas. Pokyčių valdymas.

12.15 - 13.15. Pietūs

13.15 - 14.45.  ISO 9001 standarto analizė - 1 dalis

14.45 - 15.00. Kava

15.00 - 17.00.  ISO 9001 standarto analizė - 2 dalis

2 diena

Darbotvarkė

9.00 - 10.30.  Kokybės matavimai, rodikliai ir stebėsena

10.30 - 10.45. Kava

10.45 - 12.15.  Procesų vadyba

12.15 - 13.15. Pietūs

13.15 - 14.45.  Sisteminiai dokumentai - privalomosios procedūros

14.45 - 15.00. Kava

15.00. - 17.00.  KVS planavimas, plėtra ir palaikymas. Išorės auditai, neatitiktys ir  jų analizė, gerinimo veiksmai