Kokybės auditas

Auditas - tai organizacijos esamos padėties įvertinimas ir tolimesnių vystymo gairių numatymas. Galimi audito kriterijai - ISO 9001, ISO 14001 ar kitų vadybos sistemų standartų reikalavimai. Po audito organizacijai pateikiamos raštiškos ataskaitos ir praktinės rekomendacijos. Norint atlikti auditą, vertinama organizacija nebūtinai turi turėti dokumentais įformintą kokybės sistemą. Audito rezultatas - įmonės veiklos trūkumų ir privalumų įvertinimas. Siekiant toliau diegti vadybos sistemą pagal pasirinktą ISO grupės standartą - teikiami projekto apimties, terminų, diegimo planų pasiūlymai.

Pradinis, diagnostinis kokybės sistemos arba bendros valdymo sistemos auditas, siekiant įvertinti įmonės pasirengimą įdiegti kokybės vadybos sistemą.

Vidaus auditas (pagal pagrindinių ISO vadybos standartų reikalavimus) turi būti atliekamas reguliariai, tai -būtina vadybos priemonė.

Atlikti vidaus auditą padedant išorės konsultantams praktiška, nes:

 • nedidelėse įmonėse sunku pasiekti vertinimo objektyvumo;

 • darbuotojai neatitraukiami nuo pagrindinių darbų;

 • daugiau idėjų, pasiūlymų veiklai tobulinti;

 • prisitaikome prie įmonės numatytos audito procedūros ir rezultatus pateikiame dokumentuose pagal įmonės vidaus procedūrą;

 • ilgalaikio bendradarbiavimo pranašumai;

 • naujos idėjos, konsultantų rekomendacijos, kaip toliau tobulinti vadybos sistemą.


  IRS konsultantai

 • Profesionalus darbas. Turime patirties ne tik kokybės valdymo sistemų, bet ir kitų vadybos temų.

 • Nešališkas įvertinimas.

 • Profesionalus auditavimas.

 • Galimi papildomi vertinimo kriterijai, pvz.  tarptautiniai geros praktikos vadybos principai.