ISO standartų diegimas

Kaip diegiami ISO standartai?
Keturi pagrindiniai kokybės sistemos diegimo etapai:
1. Apibrėžti kokybės Jūsų versle esmę, veiklos tikslus.
2. Aprašyti, kaip reikia dirbti, norint tai įgyvendinti.
3. Dirbti taip, kaip aprašėte.
4. Įrodyti, kad darote taip, kaip aprašyta.

Kokybės vadybos sistemos diegimo darbai:
1. Esamos įmonės situacijos analizė.
2. Procesų identifikavimas, procesų efektyvumo rodiklių ir matavimų nustatymas.
3. Kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimas.
4. Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje.
5. Vidaus audito atlikimas.
6. Koreguojančių priemonių įgyvendinimas.
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir pasirengimas sertifikuoti.
8. Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas.

Kiek trunka pats diegimo procesas?
Nelygu įmonės dydis, branda ir veiklos sudėtingumas, tikslai, tai užtrunka vidutiniškai apie 6-8-10 mėnesių.

BENDRADARBIAUJANT SU IRS:

  • Konsultacijos, mokymai priderinami prie konkrečios įmonės situacijos ir specifikos.
  • Projektą veda didelę praktinę kokybės vadybos sistemos diegimo įvairiose įmonėse patirtį turintys konsultantai.
  • Jūsų įmonėje įgyvendinamos geriausios vadybos idėjos.
  • Komandinis darbas, entuziazmu užkrečiant ir kitus įmonės darbuotojus.
  • Įmonės darbuotojai tampa aktyviais savo organizacijos kūrėjais.
  • Optimalūs sprendimai rengiant dokumentus.
  • Kūrybiškai sprendžiamos darbo problemos.