ISO 9001

ISO (International Standard Organization) - tai tarptautinė standartizacijos organizacija.

ISO 9001 serijos standartai - kokybės vadybos sistemų standartai.

Vienas populiariausių kokybės vadybos įgyvendinimo modelių - ISO 9001 kokybės vadybos sistemos įdiegimas ir sertifikavimas.

IRS konsultantai padeda praktiškai įgyvendintiISO 9001 standarto reikalavimus ir pažangias kokybės gerinimo priemones kasdieninėje įmonės veikloje.

BENDRADARBIAVIMAS VYKSTA:

  • Įvertinus įmonės specifiką, poreikius, bei aptarus bendradarbiavimo būdą, numatomi etapiniai ISO 9001 diegimo darbai. Pasirašius bendradarbiavimo projekto sutartį, konsultantai imasi pagrindinės atsakomybės dėl projekto įgyvendinimo ir užbaigimo nustatytais terminais. IRS prisiderina prie įmonei patogių projekto įgyvendinimo terminų. 

  • Pagrindinių ISO 9001 reikalavimų įdiegimas struktūriniu lygiu: procesų aprašymas, jų sisteminimas, organizacinės struktūros pokyčiai. Supažindiname su pagrindiniais ISO standartų reikalavimais, ISO vadybos sistemų metodologija, įdiegiami kokybės valdymo metodai ir įrankiai, perteikiama gera praktika ir įvairiapusė patirtis.

  • Mokymai vadovaujantiems įmonės darbuotojams keičiant, kuriant, tobulinant ir plėtojant organizacijos kultūrą. ISO 9001 serijos standartas pritaikomas socialiniu, kultūriniu lygiu, siekiant ilgalaikių visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo tikslų.

  • Konsultacijų metu suteikiama visa reikiama informacija, pavyzdžiai, taip pat sprendžiami praktiniai standarto reikalavimų įvykdymo įmonėje uždaviniai, siūlomi optimalūs sprendimai rengiant dokumentus.

SU IRS:

• Diegiate ne tik kokybės sistemą, bet ir tvarkote bendrą vadybą visoje organizacijoje.
• Padeda konsultantai - praktikai, turintys didelę praktinę kokybės vadybos sistemos diegimo įvairiose įmonėse patirtį.
• Jūsų įmonėje įgyvendinamos geriausios vadybos idėjos ir įtraukiami įmonės darbuotojai.
• Įmonės darbuotojai tampa aktyviais savo organizacijos kūrėjais, kūrybiškai sprendžiamos darbinės problemos.