ISO sertifikatas

Kas yra sertifikavimas?
Vadybos sistemos sertifikavimas - tai objektyvus nepriklausoos organizacijos (sertifikavimo įstaigos) atliekamas įvertinimas ir patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO standarto reikalavimus.

Kas yra sertifikatas?
ISO sertifikatas - nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimą atlikusios organizacijos pažymėjimas, patvirtinantis, kad organizacijos vadybos sistema atitinka ISO standarto reikalavimus.

Ar reikia po tam tikro laiko iš naujo atlikti sertifikavimą?
Sertifikatas išduodamas 3 metams. Sertifikuojančios organizacijos nustato, kiek jos atliks priežiūros vizitų sertifikato galiojimo laikotarpiu. Tai savaime skatina pasitempti ir nuolat tobulėti.

Kur galima būtų kreiptis dėl sertifikavimo?
Mes padedame įmonei pasirtengti vadybos sistemos sertifikavimui, o nepriklausomos, akredituotos sertifikuojančios organizacijos atlieka sertifikacinį auditą   ir išduoda sertifikatus. Lietuvoje tai atlieka:

 Mes įsipareigojame kokybiškai parengti sistemą sertifikavimui ir įtraukiame garantijas į mūsų sutartis su klientais.