ISO 9004 standartas

ISO 9004:2009

ISO 9004:2009. Organizacijos, siekiančios ilgalaikės sėkmės, vadyba. Kokybės vadybos požiūris" (angl. Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach").

Naujosios redakcijos ISO 9004 standarte aprašomi įmonės veiklos gerinimo metodai. Jame pateikiamos gairės, kaip, remiantis procesiniu požiūriu, nuolat gerinti organizacijos veiklą, didinti jos rezultatyvumą ir efektyvumą.

Šis standartas turėtų būti naudingas toms įmonėms, kuriose jau yra įdiegta ISO 9001 reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema ir aukščiausioji vadovybė nori išplėsti jos taikymą. Sistema padėtų efektyviau tenkinti ne tik klientų, bet ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius.

ISO 9004 rekomenduoja taikyti savęs vertinimą kaip svarbią priemonę, kuri leidžia:
- palyginti savo lyderystės, strategijos, vadybos sistemos, išteklių ir procesų brandos lygį su kitomis įmonėmis,
- nustatyti veiklos privalumus ir trūkumus,
- pastebėti naujas tobulėjimo ir inovacijų galimybes.

Nors ISO 9004 papildo ISO 9001, tačiau gali būti naudojamas ir atskirai. Pagal jo reikalavimus nėra sertifikuojama.