ISO 9001 standartas

Diegiant kokybės vadybos sistemą vadovaujamasi šiuo standartu:
LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai"
Tai pagrindinis kokybės vadybos sistemos standartas, pagal kurį vyksta sistemos vertinimas ir sertifikavimas.

Papildomai diegimo metu rekomenduojame naudotis šiais standartais:
LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas"
LST EN ISO 9004:2009 Kokybės vadybos sistemos. Veiklos gerinimas. Rekomendacijos"
EN ISO 19011:2011 "Guidelines for auditing management systems" („Vadybos sistemų audito gaires")

Mūsų konsultantai padės Jums suprasti šių tarptautinių ISO standartų reikalavimus bei sėkmingai įdiegti kokybės vadybos sistemą savo įmonėje.

Plačiau apie ISO standartus