Kodėl ISO?

Kodėl Jus galvojate apie ISO diegimą savo įmonėje?
Atsakyti  Apklausų archyvas

ISO 14001

 

Diegiame aplinkos vadybos sistemas pagal LST EN ISO 14001:2005 "Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" standarto reikalavimus. Tai pagrindinis aplinkos vadybos sistemos standartas, pagal kurį vyksta sistemos vertinimas ir sertifikavimas.

Diegdama ISO 14001 vadybos sistemą, įmonė turi:

  • atlikti aplinkos apsaugos analizę, organizacijos veiklos, produktų ir paslaugų aplinkosaugos aspektų nustatymą ir įvertinimą;

  • įdiegti efektyvią aplinkos vadybos sistemą, įgyvendinti aplinkosaugos politiką;

  • turi būti parengtos veiklos procedūros, įvertinta atitiktis teisiniams ir kitiems prisiimtiems reikalavimams. 

Pagrindiniai aplinkosaugos vadybos sistemos pagal tarptautinį standartą ISO 14001:2004 privalumai yra šie:

  • su aplinkos apsauga susijusių rizikų valdymas;
  • išteklių taupymas;
  • didesnis valstybinių institucijų, partnerių ir klientų pasitikėjimas;
  • geresnis įmonės įvaizdis.

Mūsų konsultantai padės Jums suprasti šių tarptautinių ISO standartų reikalavimus bei sėkmingai įdiegti aplinkos vadybos sistemą savo įmonėje.