Kodėl ISO?

Kodėl Jus galvojate apie ISO diegimą savo įmonėje?
Atsakyti  Apklausų archyvas

ISO 14001 sertifikatas

Įdiegus aplinkos vadybos sistemą vykdomas nepriklausomas trečios šalies sertifikavimas pagal standartą:
LST EN ISO 14001:2005 "Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės".

Vadybos sistemos sertifikavimas - tai objektyvus nepriklausomų ekspertų organizacijos (sertifikavimo įstaigos) atliekamas įvertinimas ir patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta ir veikia  vadybos sistema, atitinkanti ISO standarto reikalavimus.

Sertifikatas išduodamas 3 metams. Sertifikuojančios organizacijos nustato, kiek jos atliks priežiūros vizitų sertifikato galiojimo laikotarpiu. Tai savaime skatina pasitempti ir nuolat tobulėti. Po 3 metų laikotarpio vyksta persertifikavimas.

Mes pilnai parengiame įmonę ir paruošiame vadybos sistemą sertifikavimui, tačiau išlaikant nešališkumą ir objektyvumą, sertifikavimą atlieka ir sertifikatus išduoda nepriklausomos (trečios šalies) sertifikuojančios organizacijos. Lietuvoje tai atlieka: