Kodėl ISO?

Kodėl Jus galvojate apie ISO diegimą savo įmonėje?
Atsakyti  Apklausų archyvas

ISO 14000 standartas

Diegiant aplinkos vadybos sistemą vadovaujamasi šiuo standartu:
LST EN ISO 14001:2005 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės".
Tai pagrindinis aplinkos vadybos sistemos standartas, pagal kurį vyksta sistemos vertinimas ir sertifikavimas.

Papildomai diegimo metu rekomenduojame naudotis šiais standartais:
LST EN ISO 14004:2004 Aplinkos vadybos sistemos. Principai, sistemos ir pagalbiniai metodai. Bendrosios rekomendacijos" 
EN ISO 19011:2011 "Guidelines for auditing management systems" („Vadybos sistemų audito gaires") 

Aplinkos apsaugos vadybos standartuose pateikiami efektyvūs ir su kitais vadybos reikalavimais susiję aplinkos apsaugos vadybos sistemos elementai. Šie standartai yra vadybos įrankis. Standartų nuostatos įgyvendinamos įvairiose įmonėse. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitikties sertifikatas garantuos visoms suinteresuotoms šalims, kad Jūsų įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistema yra veiksminga, nuolat tobulinama ir atitinka standarto ISO 14001 reikalavimus.

Mūsų konsultantai padės Jums įsisavinti šių tarptautinių aplinkosaugos standartų reikalavimus bei sėkmingai įdiegti aplinkos vadybos sistemą Jūsų įmonėje.