Publikacijos

Kaip apie mus sužinojote?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Publikacijos

Atgal

Ar apskritai galimas socialiai atsakingas verslas?

2011-05-10

Straipsnis apie įmonių socialinį atsakingumą. Atsakant į žurnalisto Gedimino Grigelevičiaus klausimus (žurnalas IQ The economist").

 - Ar apskritai galimas socialiai atsakingas verslas? Ir ypač sunkmečio kamuojamoje Lietuvoje?

 - Kiekviena įmonė veikia ne vakuume, o tam tikroje socialinėje aplinkoje. Norint sėkmingai dirbti, privalu - atsižvelgti į jos dalyvių interesus. Socialiai atsakingas verslas yra būtinybė, ypač - galvojant apie ilgalaikę įmonės perspektyvą.

Kaip tik sunkmečio sąlygomis labiausiai išryškėja ir matomos socialinės problemos (skaudžiausios - etatų ar darbuotojų atlyginimo mažinimas, taip pat gali sąlyginai blogėti darbo sąlygos, didėti darbo krūvis ar pan). Joms spręsti būtinas socialiai atsakingas dialogas su darbuotojais.

Kai bendradarbiaujama su visomis suinteresuotosiomis šalimis (pagrindinė iš jų - darbuotojai), tai gali padėti vadovybei priimti sunkius" sprendimus. Nagrinėjant jautrias temas - tikėtis didesnio supratimo, palaikymo. Nemažai įmonių, atsižvelgus į darbuotojų interesus ir atitinkamai susitarusios dėl atlyginimų mokėjimo dalinio atidėjimo ar proporcingo jo sumažinimo išlaikant tą patį darbuotojų skaičių, turėjo galimybę įvykdyti užsakymus ir taip išlikti.

- Ar galimas socialiai atsakingas verslas tokiose srityse kaip alkoholio, tabako gamyba, azartiniai žaidimai? Ar išduodamas SA8000 tokiam verslui?

 - Taip, galimas. Teko susidurti su tarptautinėmis įmonėmis, dirbančiomis šiuose sektoriuose, kurios gali būti pavyzdys daugeliui kitų. Šiose įmonėse yra aukšta darbo kultūra, daug dėmesio skiriama etikai, įdiegti pažangūs vadybos modeliai, puoselėjami kokybiško klientų aptarnavimo standartai, principingai laikomasi visų teisinių ir deklaruotų įsipareigojimų. Nors šios įmonės ir nepasirinko SA8000 sertifikacijos, manau, joms tai būtų nesunkiai pasiekiama.

 - Ar įmanoma, kad įmonė elgtųsi socialiai atsakingai, nesitikėdama iš to naudos? Arba, perfrazavus  -"Ar verslas yra socialiai atsakingas tik tuomet, kai jam tai naudinga?"

 - Vienaip ar kitaip sakant, socialiai atsakingas verslas yra naudingas ir įmonei, ir visuomenei. Žinoma, vienos įmonės labiau „demonstruoja" savo socialiai atsakingą veiklą, kartu siekdamos išorinės, rinkodaros naudos (tai, tiesą sakant, labai greit pastebima). Tačiau, kaip minėta, socialiai atsakinga veikla suteikia daug svarbesnių privalumų įmonei, tokių kaip pagerėjęs socialinis dialogas, orientavimasis į visų suintersuotų šalių interesus, problemų identifikavimas, darbuotojų motyvacija (o tai labai svarbu kasdieniniam darbe ).

 - Ko reikia, kad Lietuvos įmonės taptų daugiau socialiai atsakingos?

 - Informacija apie socialinį atsakingumą yra plačiai viešinama, tai atkreipia ir vadovų dėmesį. Daugiausia dėl jų brandos ir išprusimo, didesnio supratimo kyla bendra įmonės darbo kultūra, orientuojamasi ne vien į ekonominius dalykus, bet ir rūpinamasi verslo filosofija, vertybėmis įmonėje.

Gali būti juntamas darbuotojų spaudimas, tam tikra įtaka,  kai darbuotojai solidarizuojasi, bando suderinti savo tikslus, renka atstovus norėdami derėtis su darbdaviu. Dažniausiai tai vyksta per profesines sąjungas, ypač jei pavyksta sugrąžinti darbuotojų pasitikėjimą jomis (dažnai -neigiamos nuostatos, nepasitikėjimas - kaip sovietmečio palikimas). Kol kas dar tai nėra labai paplitusi praktika.

Statybos įmonių sektoriuje tam tikras spaudimas yra dėl atsirandanč reikalavimų konkursuose. Būtent šiame sektoriuje, matyt, buvo labiausiai paplitęs   neskaidraus darbo užmokesčio mokėjimas  ir  iškreiptas konkuravimas. Tvarkingoms įmonėms buvo labai sunku lygiavertiškai konkuruoti dėl „mažiausios kainos" ..

Viešųjų pirkimų konkursuose keliamas SA8000 reikalavimas gali atrodyti per griežtas, bet ir toks, manau, yra reikalingas, nes verčia įmones pasitempti, įsipareigoti nuolat skirti dėmesį socialiniams reikalams.

Tarptautiniame socialinio atsakingumo standarte SA8000 yra numatyta, kad įmonės, įsidiegusios standartą, turi užtikrinti informacijos sklaidą ir daryti įtaką, kelti analogiškus reikalavimus visoje tiekimo grandinėje (savo tiekėjams ir subtiekėjams).

 - Ar socialine atsakomybe versle nėra dažnai dangstomi viešieji ryšiai, rinkodaros akcijos? (pvz. pirk prekę, paremsi vaikų namus)

 - Versle dažnai pažangios naujienos yra panaudojamos rinkodaros tikslais. Jeigu tik yra galimybė, verslas tai vienaip ar kitaip bando panaudoti reklamuodamasis. Aišku, pasitaiko atvejų, kaip Jūs  paminėjote dėl vaikų namų, kai pasinaudodamos jautriomis temomis įmonės bando gauti naudos. Tačiau net ir tokiais atvejais įmonės prisiima tam tikrus įsipareigojimus šioje srityje. Jei garsiai viešai pasakai, kokių veiklos principų laikaisi, negali jų vėliau ignoruoti nei viešoj erdvėje, nei savo įmonės viduje, prieš darbuotojus. Tai tuoj pat atsiliepia bendrovės įvaizdžiui ir reputacijai.

 - Kodel įmonės nori įsidiegti standartą SA8000? Kokios tai įmonės (veikla, dydis, savininkai lietuviai/užsieniečiai)?

 - Eksportuojančios įmonės, susijusios su globaliais tinklais. Jas ir klientai priverčia laikytis etikos kodeksų, SA principų (audituoja, vertina, ar taip yra), kartai, tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauja sertifikato.

Grupė statybos įmonių yra įdiegusios SA8000 standartą.

Pažangios, brandžios įmonės, kurios žino, kad savo veikloje jau laikosi pagrindinių etiško verslo principų, iš esmės įvykdo pagrindinius SA 80000 reikalavimus. Dauguma iš jų - didesnės įmonės ir tarptautinės kompanijos, orientuotos į ilgalaikius tikslus.

Vida Kaleinikovienė

IRS konsultantė, SA8000 auditorė