Publikacijos

Kaip apie mus sužinojote?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Publikacijos

Atgal

E-verslas.lt

2011-04-23

VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT
Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" įgyvendinimo priemonė VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT".
Projekto pavadinimas: „Konsultacinių paslaugų teikimo organizavimas nuotoliniu būdu".

UAB "Intelektualių resursų sistemų konsultantai" 2009 spalio mėn. - 2011 balandžio mėnesiais įgyvendino VP2-2.1-ŪM-02-K E-Verslas LT priemonės projektą „Konsultacinių paslaugų teikimo organizavimas nuotoliniu būdu". Įgyvendinamas projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. 

Projektas leidžia vykdyti konsultacinių paslaugų organizavimą ir teikimą visoje Lietuvoje nuotoliniu būdu. Sukurta sistema apima bendravimą su klientais, darbuotojais, partneriais ir subrangovais, taip pat darbų organizavimą bei paslaugų teikimo valdymą elektroninių priemonių pagalba nuotoliniu būdu. Realiai veiklą vykdyti pagal šį modelį galima virtualiai. Pagrindiniai marketinginiai ir organizaciniai įmonės veiklos procesai vykdomi nuotoliniu būdu, taip dalinai gali būti vykdomas ir paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo organizacinė informacija, projekto valdymo organizacija, žinių bazė prieinama įmonės konsultantams, partneriams ir subrangovams nuotoliniu būdu.

Projekto metu įsigyta ir sukurta: 1.Marketinginis tinklapis klientams - paslaugų pristatymui ir pardavimui. 2. Organizacinis tinklapis klientams - paslaugų teikimo informacija - registruotiems vartotojams. 3. Organizacinis tinklapis darbuotojams, partneriams ir subrangovams - organizacinė paslaugų teikimo informacija paslaugų teikėjams. 4. Žinių bazė - prieiga nuotoliniu būdu. 5. Nuotolinio paslaugų teikimo komplektai - įranga leidžianti teikti paslaugų teikėjams dirbti nuotoliniu būdu.

Sukurta sistema ir įsigyta įranga naudojama kasdieninėje įmonės veikloje ir leis įmonei pasiekti užsibrėžtus rodiklius. Pasibaigus ESF paramai sukurtas e-verslo modelis leis organizuoti paslaugų teikimą mažesniais kaštais, efektyviau organizuoti darbus, pritraukti išorės paslaugų teikėjus (subrangovus) minimaliomis sąnaudomis, leis įgyvendinti lankstesnius darbo grafikus ir darbą. Tai užtikrins tolimesnį šio projekto veiklos tęstinumą.