SA

Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę?
Atsakyti  Apklausų archyvas

OHSAS 18001

BS OHSAS 18001 standartas (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai)

Diegiant BS OHSAS 18001 vadybos sistemą, organizacija turi:

     įdiegti veiksmingą DSS vadybos sistemą

     įgyvendinti DSS politiką. Turi būti aiškiai apibrėžti tikslai, programos jiems pasiekti

     parengtos praktiškos veiklos procedūros, sukurtos stebėsenos ir pasikeitimo informacija tvarkos

     nustatyti mokymų poreikį

     atlikti DSS auditą, įvertinant DSS vadybos sistemą bei atitiktį organizacijos DSS politikai, teisinimas ir kitiems prisiimtiems reikalavimams

     atlikti DSS vadybos sistemos analizę, apimančią visą organizacijos veiklą, DSS rizikų įvertinimą, incidentų tyrimą, organizacijos atitiktį jos veiklą reglamentuojantiems teisiniams ir kitiems prisiimtiems

Šios vadybos sistemos nauda yra:  

     su DSS susijusių pavojų ir rizikų pašalinimas ar kiek įmanoma sumažinimas;

     išteklių taupymas ir su tuo susijusių sąnaudų mažinimas;

     atitikties DSS teisiniams reikalavimams įvertinimas;

     didesnis valstybinių institucijų, partnerių ir klientų pasitikėjimas;

     geresnis įvaizdis.

Įgyvendinus reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistemai, organizacijos gali valdyti DSS rizikos veiksnius ir nuolat gerinti savo DSS sistemą.

IRS konsultantai padės Jums sėkmingai įdiegti DSS vadybos sistemą pagal BS OHSAS 18001 standarto reikalavimus.