Plačiau - ISO standartai

Kas yra ISO 9001 serijos standartai?
ISO (International Standard Organization) - tai tarptautinės standartų organizacijos kokybės vadybos sistemų standartai.

Kokioms standartų sistemoms pasaulyje teikiama pirmenybė?
ISO 9001 standartas labiausiai paplitęs Vakarų Europoje, JAV. Rusijoje vis dar galioja senieji GOST'ai. Kinija vis labiau pereina prie ISO 9001 serijos standartų. Šiandien Lietuvoje didelė dalis gerą vadybą praktikuojančių įmonių gali pagrįstai tvirtinti, kad dirba pagal tarptautinius ISO 9001 standartų reikalavimus. Tai stipriausios įmonės savo veiklos srityse.

Kokie ISO standartų diegimo privalumai?
ISO 9001 sertifikatas Jums atveria vakarų rinkas, palengvina eksportą. Įsidiegę kokybės sistemą Jūs pagerinate vidinę įmonės tvarką, įgyvendinate efektyvesnį valdymą. Jūsų darbuotojai aiškiau supranta įmonės tikslus, procesus, jų pareigybės yra griežtai apibrėžtos. O svarbiausia, kad klientai gali labiau pasitikėti Jūsų produktais ir darbo kokybe. Europos verslo praktikoje įmonės, įsidiegusios ISO 9001 standartą, traktuojamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę.

Iš ko susideda ISO standartu diegimo procesas?
Tai būtų keturi pagrindiniai kokybės sistemos diegimo etapai:
1. Nusakyti kokybės Jūsų versle esmę, bei su tuo susijusius veiklos tikslus.
2. Aprašyti, kaip reikia dirbti, norint tai įgyvendinti.
3. Dirbti taip, kaip aprašėte.
4. Įrodyti, kad darote taip, kaip aprašyta.

Kiek trunka pats diegimo procesas?
Priklausomai nuo įmonės dydžio, brandos ir veiklos sudėtingumo tai užtrunka vidutiniškai apie 8-10 mėnesių.

Kas yra sertifikavimas?
Vadybos sistemos sertifikavimas – tai objektyvus nepriklausomų ekspertų organizacijos (sertifikavimo įstaigos) atliekamas įvertinimas ir patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus.

Ar reikia po tam tikro laiko iš naujo atlikti sertifikavimą?
Sertifikatas išduodamas kas 3 metai. Sertifikuojančios organizacijos nustato, kiek jos atliks priežiūros vizitų sertifikato galiojimo laikotarpiu. Tai savaime skatina pasitempti ir nuolat tobulėti.

ISO 9001 standartas

 

 

 

 

psichologas Vilniujepsichologas psichoterapeutas psichiatras